Ministreja e drejtesis ka marr vendim që Njësinë Speciale të zbresin në terren, ndërsa so Kryeministri zgjodhën të përcjellin disa mesazhe dhe paralaj.mërime ndaj atyre që i konsiderojnë “bosa” por jo vetëm, edhe ndaj gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Pjesë e Njësisë Speciale, krahas trupave më të specializuara në operacione të Policisë, do të jenë të angazhuar edhe ekspertë të fushës kompjuterike dhe asaj të ekonomisë.Gjithashtu pjesë e strukturës do të jenë edhe ekipe të vëzhgimit në terren, ekspertë të teknologjive më të përparuara të komunikimit etj.

Media ka njoftuar se tashmë janë identifikuar një numër i konsideruar pasurish të paluajtshme, Vlera e këtyre pasurive llogaritet në disa miliona euro dhe në to përfshihen njësi shërbimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *