“FSK-ja për momentin është e pajisur me a rmatim të lehtë.

Ka a,rmë brezi dhe a rmë të gjata… Në të ardhmen FSK-ja që do të jetë me mision ushtarak do të pajiset me a rmatim dhe pajisje tjera që do të jenë me standard të NATO-s.

Kjo do të ndodhë sepse ne do të jemi në një situatë ku do të ndër veprojmë me shtete të ndryshme. Kjo i obligon shtetet e NATO-s që të kenë pak a shumë standardin e njëjtë të ar matimit [me Kosovën]”,SHBA është mbështetësi kryesor i FSK-së për pajisje me a rmatim dhe mjete, por ndihmë të madhe kanë dhënë edhe Turqia dhe Gjermania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *