Ministria e Mbrojtjes në krye me Armend Mehaj ka shpallur tender në vlerë 4 milionë e 110 mijë euro për furnizim me kamionë ushtarakë dhe pajisje tjera.

Përmes njoftimit për kontratë të publikuar në faqen zyrtare të Komisionit Rregullativ të Prokurorimit Publik, Ministria ka treguar në detaje se me çfarë pajisjesh do të furnizohet.

“Furnizim me kamion të ndryshme ushtarakë, gjysmë- rimorkio dhe pirunier fushore, e ndare në gjashtë pjesë, duhet te behet sipas specifikimit teknik te kërkuar dhe TeR te përcaktuar ne dosjen e tenderit dhe ne njoftimin për kontrate me qellim të ngritjes se operacionalitetit dhe efikasitetit ne kryerjen e detyrave sipas misionit të MM-së.”, thuhet në njoftim.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *