Ushtria e Kosovës është krenaria e Republikës, dhe si e tillë kanë rol shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e çdo cepi të vendit.

Detyrat e përgjithshme të Ushtrisë së Kosovës janë: Mbrojtja e integritetit territorial të Republikës së Kosovës, Mbrojtja e qytetarëve dhe komuniteteve të Republikës së Kosovës, Mbështetja ushtarake autoriteteve civile si dhe Pjesëmarrja në operacionet ndërkombëtare.

Veturat e Ushtrisë së Kosovës janë model ‘Humvee’, i cili është model shumë i famshëm.Pjesëtarët e FSK’së, gëzojnë mbrojtje të veçantë ligjore, ashtu që, jeta, figura dhe dinjitetit i pjesëtarit dhe familjes janë të paprekshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *