Në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike në Vushtrri, të udhëhequr nga instruktorët më të mirë të Policisë së Kosovës është duke u realizuar trajnimi për instruktorë dhe trajnimi i nivelit bazik për mbrojtje të afërt.

Policia Ushtarake e FSK-së janë ndër njësitë – shembull i veçantë i profesionaliizmit dhe mishërimit të vlerave më të larta të njësisë së shkëlqyeshme ushtarake. Vazhdojmë drejtë sukseseve të përbashkëta, Forca e Sigurisë dhe Policia e Kosovës

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *