Ushtrimi fushor ka vazhduar edhe  Me këtë rast janë ins kenuar disa raste emergjente, dhe te gjith keto vite po tregojn besushmeri te madhe ne policin dhe ushtrin e kosoves nga qytetaret

Ndër tjerash FSK-ja ka intervenuar ndaj grupeve të cilët pas situatës së ins kenuar nga tërm eti po merreshin me aktivitete kri , kryesisht me vjedhjen e pasurisë së qytetarëve të fshatrave

Let nicë dhe Verna kollë dhe atë duke shf rytëzuar brezin kufitar me Maqedoninë e Veriut.

Në këtë ushtrim kanë marrë pjesë edhe pjesëtarë nga Policia e Kosovës si dhe nga afër këtë ushtrim e kanë përcjellë sot Komandanti i Forcave Tokësore të Kosovës në FSK, Gjeneral Major, Kryetari i Komunës së Vitisë, Sokol Haliti, Komandanti i Policisë së Kosovës në Viti, dhe të tjerë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *