Specialistë-operatorët tanë të Policisë Ushtarake përfunduan me sukses të lartë kursin JLD Familiarization – Military Police në Iowa dhe Indianapolis të SHBA-së.

Për performancën e ushtarakëve tanë, instruktorja e tyre ushtarake amerikane, SSG Ashley Renee në statusin e saj publik thotë: “ Kam takuar shumë njerëz në karrierën time në ushtri, por këta 4 individë më mësuan shumë në 2 javët e fundit! Shpresoj të punoj dhe të mësoj më shumë prej tyre në të ardhmen!”.

Krenari e dyfishtë me ushtarakët tanë kur miqtë tanë shfaqin publikisht impresione kaq të larta për ta!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *