Për ekipin tonë pjesëmarrës në garën e ardhshme ndërkombëtare “Cambrian Patrol”, mbështetjen e duhur nga fusha e saj e ofron edhe Qendra jonë Ndërkombëtare e Trajnimit në Kërkim-Shpëtim.Përgatitje shumë intesive për sukses maksimal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *