Njësia ‘FIT’ e Policisë së Kosovës është njësia më e përgatitur për aksione të ndryshme e cila është trajnuar nga amerikanët.

Njësia Speciale Intervenuese FIT (NJSI), kryen operacionet e sigurisë në raste të veçanta dhe zgjidhjen e situatave me të cilat nuk mund të përballohen shërbimet e tjera të policisë,

FIT janë më të trajnuar dhe më të armatosur se ROSU. Siç thuhet, ROSU përdoret për të thyer demonstratat, E roli i FIT është për qëllime të veçanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *