MIM-104 Patriot është një sistem ra kete tokë-ajër, ky sistem është i përdorur nga Us htria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nga disa aleatëtë saj.

Ishte prodhuar nga kontraktori Amerikan i Mb rojtjes Raytheon dhe e ka emrin nga përbërësi radar i sistemit të ar mëve, AN / MPQ-53.

Sistemi pritet të jetë në terren deri në vitin 2040.Patriot përdor një raketë të përparuar përgjuese aj rore dhe sisteme radari me performancë të lartë, e cila u zhvillua në Redstone Arsenal Huntsville, Alabama, ku ishte i zhvilluar edhe më parë sistemi Sa feguard i raketave me shpejtësi hipersonike.Ky sistem përdoret nga Gjermania, Japonia, Holanda, Izreali dhe disa vende tjera aleate të SHBA-së.Kosova pritet të jetë shteti më i ri që do e përdor për mbr ojtje ajrore këtë sistem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *