Njësia Speciale Intervenuese (NJSI), është njëra ndër njësitet e Policisë së Kosovës, që pa dyshim edhe e kompleton këtë institucion për të dhënë siguri më të madhe për qytetarët.

Policia e Kosovës është strukturuar me të gjitha njësitet e saja të nevojshme që i duhen një shteti.Ndër to është edhe NJSI, i cili dallon prej njësive tjera për shkak të anëtarëve të saj të cilët janë trajnuar enkas për intervenime në rrezikshmëri të lartë.

NJSI, e njohur më parë si FIT, është formuar në vitin 2006-2007 dhe e njëjta operon në gjithë territorin e Republikës.Anëtarët e kësaj njësie bëjnë stërvitje të jashtëzakonshme dhe veprojnë në raste më ekstreme.Më poshtë keni një video të xhiruar brenda ‘kampit’ të tyre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *