Ushtria e Kosovës jo veç mbrojtjen e territorit brenda por shpejtë mund të filloj edhe jashtë kufijve.

Ministri i Mbrojtjes në mbledhjen e Qeverisë tha që është e gatshme të bashkëpunoj e të marrë pjesë në operacione ushtarake.Këtë deklaratë e tha derisa propozoi të votohet koncept-dokumenti për dërgimin e FSK-së janshtë vendit.

“Politika e hartuar hap rrugë për krijimin e bazës ligjore në përcaktimin e përgjegjësive dhe kompetencave të institucioneve në rast të dërgimit të FSK-së jashtë vendit si dhe proceduat e dërgimit në operacione ndërkombëtare dhe aktivitete tjera ushtarake, mënyrën e tërheqjes, zëvendësimin dhe mënyrën e financimit”, njoftoi gjatë fjalës së tij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *